Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text

WE HEBBEN GRAAG GELUKKIGE KLANTEN. DAAR DOEN WE DAN OOK ALLES VOOR.

"Geluk is het succesvol streven naar een zelfgekozen doel"

Wij hebben reeds de koper

Wij gaan steeds uit van de vraag van de kandidaat kopers. Wij zijn dus enkel bereid tot een samenwerking indien wij merken dat uw woning in aanmerking komt voor kandidaat-kopers die via een zoekopdracht bij ons ingeschreven staan. Wanneer we samen beslissen dat we kunnen samenwerken is dit voor U de garantie op een vlotte verkoop. Terzelfdertijd worden uiteraard ook alle klassieke kanalen gebruikt zoals internetadvertenties, bewegwijzering, affiche en mailings en ondersteuning van de website via de geschreven pers.

Bekijk ons huidig aanbod

Verkennend gesprek

Wat U als verkoper nodig hebt is een koper, geen kijkers. Daarom vinden wij het belangrijk U zo weinig mogelijk te storen in uw privacy. Daarom wordt voor het plaatsbezoek veelal een verkennend gesprek gevoerd met de kandidaat kopers waarin gepeild wordt in hoeverre uw woning daadwerkelijk voldoet aan de eisen die door de kandidaat koper gesteld worden. Zo vermijden wij U onnodig te storen. In de meeste gevallen beschikken wij reeds over de gevraagde criteria van de kandidaat kopers via de zoekopdracht. Bij het verkennend gesprek wordt samen met de kandidaat-kopers ook reeds het financiele luik bekeken. Zo besparen we  kandidaat- kopers een teleurstelling en wordt U als verkoper niet onnodig gestoord en de koper weet perfect, in welke prijsklasse hij kan verder zoeken. Dit is meteen de garantie voor U als verkoper dat de klant uiteindelijk de woning zal kunnen betalen. Door onze jarenlange ervaring bij het plaatsen van hypothecaire leningen kunnen wij elk dossier perfect inschatten.

Wilt U een nog snellere service?

Misschien kunt u dan wel met ons onderhandelen om uw eigendom aan ons te verkopen.Wij zijn immers steeds op zoek naar te renoveren koopwoningen.

Contacteer ons

Wij staan voor u klaar om op zoek
te gaan naar het ideale eigendom

Meld ons je zoekwensen en wij zoeken met je mee

Registreer nu mijn zoekwensen